Vergi Levhası Nasıl Alınır? | Hesaplarınızı silmek artık çok kolay!

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergiye tabi olan her kurum ve işletmenin bulundurma zorunluluğu olan bu belge, kazanç ve buna karşılık gelen vergi tutarlarını gösterir. Bir işletmenin olmazsa olmazları arasında yer alır ve temin edilmesi zorunludur. Her yılın Mayıs ayı sonuna kadar temin edilmesi ve bulundurulması zorunlu olduğu gibi, bir zamanlar yürürlükte olan kanun gereği “görünür bir yerde asılma” zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bu belgeye sahip olmayan işletmeler hakkında, Vergi Usul Kanunu’nun 353. Maddesine göre cezai işlem yapılır. Bu cezalar her yıl artarak değişen oranlarda para cezası şeklindedir.

Kimler Vergi Levhası Almalıdır?

İşletmeleri iş hacmi ve ticari kimliklerine göre sınıflandıran ilgili kanunda tanımlanan her kuruluş vergi levhası almak zorundadır.

Bunlar; Gelir Vergisi’ne tabi olanalar, Kurumlar Vergisi’ne tabi olanlar şeklinde 2 gruba ayrılır.

 • Gelir Vergisi’ne tabi olanlar;
 • Ticari gelir sahipleri
 • Serbest meslek erbapları
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. Maddesi 6. Fıkrasına göre tanımlanan yazıhane açmış olacak şekilde, zirai kazanç sahipleri
 • Her ortağın ayrı ayrı kendine bir vergi levhası bulundurma zorunluluğu olan Kollektif ve Komandit şirketler, adi ortaklıklar
 • Kurumlar Vergisi’ne tabi olanlar;
 • Anonim şirketler
 • Limited şirketler
 • Eshamlı komandit şirketler

Vergi Levhasında Bulunması Zorunlu Bilgiler

 • Ad ve Soyadı
 • Ticaret ünvanı
 • İşyeri açık adresi
 • Bulunduğu vergi grubuna dair vergi numarası
 • Bağlı olduğu vergi türü
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • İşe başlama tarihi
 • Faaliyet kodu ve ana faaliyet türü
 • (Faal, terk ya da tasfiye şeklinde) Faaliyet durumu
 • Son 3 yıla ait beyan edilen vergi matrahları
 • Geli İdaresi Başkanlığı’nca verilecek onay kodu

Vergi Levhası Nereden Alınır?

Vergi levhası alabilmek için https://intvrg.gib.gov.tr/ adresli internet sitesine giriş yapılması gerekir.

Gelir ya da Kurumlar vergisine tabi olanlar, verdikleri gelir vergisi beyannameleri ardından vergi levhası çıkartmaları zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemi tarafından beyan edilen bilgiler doğrultusunda oluşmaktadır. İnternet vergi dairesi hesaplarında düzenlenen bilgiler otomatik olarak aktarıldıktan sonra, vergi mükellefi tarafından yetkili tayin edilen mali müşavir veya muhasebeciler tarafından en geç 31 Mayıs tarihine kadar alınmalıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz